سنسورهای مغناطیسی

/سنسورهای مغناطیسی
 • سنسور مغناطیسی MSP10-5-CAD یک سنسور دو سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد، فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 250 ولت AC و DC و بدنه این سنسور به صورت مکعبی 40*20*10 پلاستیکی می باشد .
 • سنسور مغناطیسی MSP10-5-CN یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد، فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت مکعبی 40*20*10 پلاستیکی می باشد .
 • سنسور مغناطیسی MSP10-5-CP یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد، فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت مکعبی 40*20*10 پلاستیکی می باشد .
 • سنسور مغناطیسی MSP10-5-OAD یک سنسور دوسیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بازمی باشد، فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 250 ولت AC و DC و بدنه این سنسور به صورت مکعبی 40*20*10 پلاستیکی می باشد.
 • سنسور مغناطیسی MSP10-5-ON یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بازمی باشد، فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت مکعبی 40*20*10 پلاستیکی می باشد .
 • سنسور مغناطیسی MSP10-5-OP یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بازمی باشد، فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت مکعبی 40*20*10 پلاستیکی می باشد .
 • سنسور های مغناطیسی MSP10-5-P2 یک سنسور چهار سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت خروجی مثبت در دو حالت عادی نرمال باز و نرمال بسته می باشد, فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است. محدودی ولتاژ آن از 10 ولت الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت مکعبی 40*20*10 پلاستیکی می باشد.
 • سنسور مغناطیسی MSR12-5-CAD یک سنسور دوسیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد، فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 250 ولت AC وDC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M12 با آبکاری کروم می باشد .
 • سنسور مغناطیسی MSR12-5-CN یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد ,فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M12 با آبکاری کروم می باشد.
 • سنسور مغناطیسی MSR12-5-CP یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد ,فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدودی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M12 با آبکاری کروم می باشد .
 • سنسور مغناطیسی MSR12-5-ON یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بازمی باشد، فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M12 با آبکاری کروم می باشد .
 • سنسور های مغناطیسی MSR18-10-CAD یک سنسور دو سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد، فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 250 ولت AC و DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد.

این یک ابزارک سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

این یک ابزارک سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد