سنسورهای مغناطیسی قطر M18

//سنسورهای مغناطیسی قطر M18
  • سنسور های مغناطیسی MSR18-10-CAD یک سنسور دو سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد، فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 250 ولت AC و DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد.
  • سنسور مغناطیسی MSR18-10-CN یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس، حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد، فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از10 الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد .
  • سنسور مغناطیسی MSR18-10-OAD یک سنسور دوسیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال باز می باشد, فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 250 ولت AC و DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد .
  • سنسور مغناطیسی MSR18-10-ON یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال باز می باشد ,فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد .
  • ویژگی

    سنسور مغناطیسی MSR18-10-OP یک سنسورسه سیمه حساس به آهنربای دایمی ویا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC,DC می باشد .وضعیت خروجی آن در حالت عادی باز بوده وفاصله حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه این سنسور سیلندری M18 با آبکاری کروم ومحدودیت ولتاژ آن از 10 الی 30 ولتDC بوده. همچنین این سنسور به علت عدم وجود کنتاکت مکانیکی از طول عمر بیشتری برخوردار می باشد و در این سنسور یک LED قرمز رنگ وجود دارد که نشان دهنده ی وضعیت خروجی می باشد.
  • سنسور مغناطیسی MSR18-5-N2 یک سنسور چهار سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت منفی در دو حالت نرمال باز و نرمال بسته می باشد, فاصله حساسیت آن5 میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از10 الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد.
  • سنسور های مغناطیسی MSR18-5-P2 یک سنسور چهار سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت خروجی مثبت و در حالت عادی نرمال باز و نرمال بسته می باشد, فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد.
  • سنسور مغناطیسی MSR18-10-CP یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد ,فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M18با آبکاری کروم می باشد .

این یک ابزارک سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

این یک ابزارک سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد