سنسورهای خازنی

/سنسورهای خازنی
 • سنسور ISR30-15-CD یک سنسور القایی بدون تماس 2 سیمه، حساس به فلزات که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 15 میلی متر و بدنه آن به صورت سیلندری M30 با رزوه 1.5 و از جنس برنج بوده که با کروم آبکاری شده است. محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.
 • سنسور CSR18-10-CA یک سنسور خازنی بدون تماس 2 سیمه، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه آن به صورت سیلندری M18 با رزوه 1 و از جنس برنج بوده که با کروم آبکاری شده است. محدوده ولتاژ کاری این سنسور 40 تا 250 ولت AC می باشد.
 • سنسور CSR18-10-CN یک سنسور خازنی بدون تماس 3 سیمه و حساس به همه اجسام می باشد. خروجی این سنسور از نوع ترانزیستور NPN بوده که در حالت عادی به صورت بسته می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه آن به صورت سیلندری M18 با رزوه 1 و از جنس برنج بوده که با کروم آبکاری شده است. محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.
 • سنسور CSR18-10-CP یک سنسور خازنی بدون تماس 3 سیمه و حساس به همه اجسام می باشد. خروجی این سنسور از نوع ترانزیستوری PNP بوده که در حالت عادی به صورت بسته می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه آن به صورت سیلندری M18 با رزوه 1 و از جنس برنج بوده که با کروم آبکاری شده است. محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.
 • سنسور خازنی CSR18-10-N2 یک سنسور خازنی بدون تماس چهار سیمه ، حساس به همه اجسام که در دو حالت نرمال بسته و نرمال باز با خروجی منفی می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR18-10-P2 به صورت سیلندری M18 با رزوه ی 1 با آبکاری کروم وجنس برنج . همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.
 • سنسور خازنی CSR18-10-ON  یک سنسور خازنی بدون تماس سه سیمه ،حساس به همه اجسام که در حالت نرمال باز  و خروجی آن منفی می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR18-10-ON به صورت سیلندری M18 با رزوه ی 1 با آبکاری کروم جنس برنج. همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.
 • سنسور خازنی  CSR18-10-OP یک سنسور خازنی بدون تماس سه سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال باز و خروجی آن مثبت  می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR18-10-OP  به صورت سیلندری M18  با رزوه ی   1 با آبکاری کروم وجنس برنج . همچنین محدوده ی ولتاژ کاری  10-30 ولت DC می باشد.
 • سنسور خازنی CSR18-10-P2 یک سنسور خازنی بدون تماس چهار سیمه ، حساس به همه اجسام که در دو حالت نرمال بسته و نرمال باز با خروجی مثبت می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور  10میلی متر و بدنه سنسور به صورت سیلندری  M18 با رزوه ی 1 با آبکاری کروم وجنس برنج . همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.
 • سنسور خازنی CSR30-10-CA یک سنسور خازنی بدون تماس دو سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-CAبه صورت سیلندری M30 با رزوه 1.5با آبکاری کروم و جنس برنج . همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 40-250 ولت AC می باشد.
 • سنسور خازنی CSR30-10-CN یک سنسور خازنی بدون تماس سه سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته وخروجی آن منفی می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-CN به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم. جنس برنج. همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.
 • سنسور خازنی CSR30-10-CP یک سنسور خازنی بدون تماس سه سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته و خروجی آن مثبت می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-CP به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج . همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.
 • سنسور خازنی CSR30-10-N2 یک سنسور خازنی بدون تماس چهار سیمه، حساس به همه اجسام که در دو حالت نرمال بسته و نرمال باز، خروجی آن منفی می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-N2 به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج و همچنین محدودی ولتاژ کاری بین 10-30 ولت DC می باشد.

این یک ابزارک سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

این یک ابزارک سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد