سنسورهای خازنی قطر M30

//سنسورهای خازنی قطر M30
  • سنسور ISR30-15-CD یک سنسور القایی بدون تماس 2 سیمه، حساس به فلزات که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 15 میلی متر و بدنه آن به صورت سیلندری M30 با رزوه 1.5 و از جنس برنج بوده که با کروم آبکاری شده است. محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.
  • سنسور خازنی CSR30-10-CA یک سنسور خازنی بدون تماس دو سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-CAبه صورت سیلندری M30 با رزوه 1.5با آبکاری کروم و جنس برنج . همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 40-250 ولت AC می باشد.
  • سنسور خازنی CSR30-10-CN یک سنسور خازنی بدون تماس سه سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته وخروجی آن منفی می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-CN به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم. جنس برنج. همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.
  • سنسور خازنی CSR30-10-CP یک سنسور خازنی بدون تماس سه سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته و خروجی آن مثبت می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-CP به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج . همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.
  • سنسور خازنی CSR30-10-N2 یک سنسور خازنی بدون تماس چهار سیمه، حساس به همه اجسام که در دو حالت نرمال بسته و نرمال باز، خروجی آن منفی می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-N2 به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج و همچنین محدودی ولتاژ کاری بین 10-30 ولت DC می باشد.
  • سنسور خازنی CSR30-10-OA یک سنسور خازنی بدون تماس دو سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال باز می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی مت ر و بدنه سنسور CSR30-10-OA به صورت سیلندری M30 با رزوه 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج . همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 40-250 ولت AC می باشد.
  • سنسور CSR30-10-P2 یک سنسور خازنی بدون تماس چهار سیمه، حساس به همه اجسام که دردو حالت نرمال بسته و نرمال باز، خروجی آن مثبت می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-10-P2 به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج و همچنین محدودی ولتاژ کاری بین 10-30 ولت DC می باشد.
  • سنسور CSR30-20-CA یک سنسور خازنی بدون تماس دو سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 20 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-20-CA به صورت سیلندری M30 با رزوه 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج و همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 40-250 ولت AC می باشد.
  • سنسور CSR30-20-CN یک سنسور خازنی بدون تماس سه سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته و خروجی آن منفی می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 20 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-20-CN به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج و همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.
  • سنسور CSR30-20-CP یک سنسور خازنی بدون تماس سه سیمه ، حساس به همه اجسام که در حالت نرمال بسته و خروجی آن مثبت می باشد. فاصله ی حساسیت این سنسور 20 میلی متر و بدنه سنسور CSR30-20-CP به صورت سیلندری M30 با رزوه ی 1.5 با آبکاری کروم و جنس برنج. همچنین محدوده ی ولتاژ کاری 10-30 ولت DC می باشد.

این یک ابزارک سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

این یک ابزارک سفارشی است

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد