آشکارساز دود

ابزاری است که برای حس کردن و آشکارسازی دود به ویژه در سیستم های اعلام حریق یا اطفا حریق به کار می رود. برخی از آشکارسازهای دودی که معمولاً در سیستم های اعلام و اطفا حریق صنعتی، تجاری یا مکان های پر رفت و آمد مسکونی نصب می شود، پس از آشکارسازی دود یا آتش یک سیستم اعلام خطر یا سیستم خودکار اطفا حریق را فعال می‌کند یا سیگنال خطر را به مراکز آتش نشانی می فرستد. اما آشکارسازهای معمولی و خانگی معمولاً تنها یک زنگ خطر شنیداری یا نشانه های نوری دیداری از خود دستگاه آشکارساز ایجاد می‌کنند. در ادامه مطلب بیشتر بدانید…

سنسور های (حسگر) اثر هال

اثر هال نتیجه طبیعت جریان عبوری از هادی است. جریان از حرکت تعداد زیادی حامل ‌های بار تشکیل می‌شود که معمولاً الکترون ها، حفره ‌ها، یون ها یا ترکیبی از این سه هستند. حامل ‌های بار هنگام حرکت در میدانی که بر مسیر حرکت آن ها عمود است، نیرویی را تجربه می‌کنند، که نیروی لورنتز نامیده می‌شود. وقتی چنین میدان مغناطیسی حاضر نباشد، بارها تقریباً به صورت مستقیم حرکت می‌نمایند. اما وقتی یک میدان مغناطیسی عمود اعمال شود، مسیر آن ها منحرف می‌شود و روی یکی از سطوح ماده تجمع می‌کنند. نتیجه این امر به جای ماندن بارهای مساوی اما با علامت مخالف در سطح دیگر خواهد بود، یعنی همان ‌جایی که کمبود حامل بار وجود دارد و بدین ترتیب یک توزیع نامتقارن از چگالی بار در سطح عنصر هال به وجود می ‌آید که جهت آن عمود بر میدان مغناطیسی و جهت حرکت حامل‌های بار است. جدا شدن بارها، یک میدان الکتریکی ایجاد می‌کند که با ادامه مهاجرت بارها مخالفت خواهد کرد؛ بنابراین یک اختلاف پتانسیل ثابت تا زمانی که جریان ادامه داشته باشد به وجود خواهد آمد.